Logo


Tytu artykuu: IMPREZY ROZWODOWE
Podtytu: IMPREZY ROZWODOWE
przez Szef "MALIBU"
Wednesday 11 January 2012 - 13:28:13Rozwd i co dalej


Najlepiej, jeeli rozwodu trwale daje si unikn i w tym kierunku zmierza nasza profilaktyka przedrozwodowa.

Najwiksze szanse na pozytywny rozwj wypadkw s w sytuacji, kiedy o pomoc zwrci si przynajmniej jedno z maonkw jeszcze przed zaawansowaniem sprawy rozwodowej.
Po konsultacjach z udziaem psychologa opracowywana jest odpowiednia dla kadego przypadku strategia dziaania.
W kadym moliwym przypadku do udziau w caym przedsiwziciu angaujemy najbliszych znajomych, nie wyczajc rodzin obu stron. Kryterium udziau jest stopie i barwa zaangaowania emocjonalnego chtnych osb. Nie angaujemy osb, ktre pomimo rozmw/konsultacji wykazuj wzgldem maonkw pozbawione neutralnoci stanowisko. Zawsze jednak staramy si - cho nie jest to bezwzgldnym warunkiem - by w takiej imprezie bray rwnie udzia dzieci wspmaonkw. Nierzadko taka impreza ma charakter pikniku rodzinnego z udziaem znajomych.

Gdy ju mamy odpowiedni grup osb - przystpujemy do wyboru rodzaju i miejsca imprezy, tak aby bya ona akceptowane przez wszystkich.
Gwn zaoeniem jest, aby podczas imprezy nie byy poruszane jakiekolwiek tematy zwizane z sytuacj midzy maonkami, za program mia charakter integrujcy, pozwalajcy wszystkim pozna si w rnych zaskakujcych sytuacjach.

W duej czci przypadkw dotychczasowe poycie maonkw sprowadzao si przewanie do schematu dom - praca -dom. Ta szara rzeczywisto powodowaa narastanie pustki i znuenia, rodzia rozczarowania maestwem i partnerem, a jednoczenie w podwiadomoci wzbudzaa pragnienie przygody i zmiany.
W takiej sytuacji dobrze zaaranowana impreza trafia w sedno problemw dzielcych maonkw i daje im okazj do wzajemnego poznania w innych ni na co dzie rolach.
Wane, by wzajemna zabawa w gronie znajomych bya okazj do zaprezentowania talentu wspmaonkw, ujawnienia si ich innych pozytywnych cech, ktre na co dzie nie maj szans na zaistnienie.
Nagle okazuje si, e m na tle innych wietnie prezentuje si grajc w plawk, albo bez cienia strachu zjeda na tyrolce, za ona prezentuje na parkiecie wrodzony talent taneczny lub z powodzeniem startuje w przygotowanych konkursach.
Oboje widz, e w yciu, poza obowizkami, mona i naley czerpa take wicej dla siebie i e mog to czyni wsplnie.

Efektem czci imprez z udziaem skonfliktowanych maonkw s przypadki, e odnajduj si na nowo, pozyskuj dawk pozytywnej energii oraz chci dalszego poycia i zapominaj wzajemne urazy.

Tak pozytywny efekt daje te najwiksz satysfakcj organizatorom, ktrzy w kadym przypadku dbaj o jak najlepszy przebieg imprezy.

Co jednak w sytuacji, gdy wyczerpay si wszystkie prby ratowania maestwa i rozwd sta si faktem - jak odreagowa stres zwizany z rozpadem maestwa.

Nie damy Ci si zasmuca, popada w porozwodow depresj ...
Przygotujemy Ci i odprymy psychicznie jeszcze w trakcie jak i po orzeczeniu rozwodu.
Rozrywki i imprezy z odpowiednimi scenariuszami pozwol Ci bezstresowo przej ten trudny w yciu etap.
Uzyskana w ten sposb dawka pozytywnej energii pozwoli Ci na nowo odnale si w zmienionej rzeczywistoci.
Gowa do gry - moesz si jeszcze bardziej wzmocni na przyszo ni dotychczas.
... i nie zapominaj - nie ma rzeczy niemoliwych ...


Zadzwo lub napisz maila.

Ten artyku pochodzi z Malibu Lublin - organizacja imprez, wesela, eventy
( http://malibu.lublin.pl/article.php?article.23 )